tirsdag 6. mars 2007

HVA ER GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en form for psykoterapi der terapeuten møter klienten der han/hun er akkurat nå.
I et aktivt samarbeid mellom terapeut og klient finner klienten ut av å forholde seg til verden, det være seg kjæreste, venner, familie, samfunnet, naturen osv., på en realistisk måte, dvs. i samsvar med sine ressurser og sine begrensninger.
Målet med gestaltterapi er ikke å finne lykken, velvære eller noe spirituelt, men heller å finne klarhet og kompetanse til å kunne leve livet på godt og vondt (Hanne Hostrup, Gestaltterapi –en indføring i gestaltterapiens grundbegreber – 1999)
Les mer om gestalt under linker :-)