søndag 20. mai 2007

8 PUNKTER OM GESTALTTERAPI

De 8 punktene:

I gestaltterapi kan du oppleve:

* å bevege deg mot en større oppmerksomhet og forståelse av deg selv, din kropp,
dine følelser og ditt miljø.

* å lære å ta eierskap for dine erfaringer istedenfor å projisere (legge) dem over på
andre.

* å lære å bli oppmerksom på dine behov og å utvikle ferdigheter til å tilfredsstille deg
selv uten å tråkke på andre.

* å bevege deg mot en mer helhetlig kontakt med dine sanser, lære å lukte, smake,
berøre, høre og se, å omfavne og beskytte alle deler av deg.

* å bevege deg mot din egen kraft og evnen til å støtte deg selv, i motsetning til å klage
eller legge skylden på andre for å få støtte fra miljøet rundt deg.

* å bli følsom overfor omgivelsene, samtidig som du har en beskyttelse for
situasjoner som potensiellt kan bli ødeleggende for deg.

* å lære å være ansvarlig for dine handlinger og konsekvensene som følge av det.

* å føle deg komfortabel med din oppmerksomhet rundt ditt fantasiliv og dets
uttrykk.

(oversatt fra Joseph Zinker, Creative Process in Gestalt Therapy, 1977, s. 96-97)