torsdag 5. februar 2009

FINN DIN EGEN RETNING I LIVET

Jeg ble ferdig utdannet gestaltterapeut MNGF våren 2008.

Samtidig er jeg hobby-trommer, operasanger på amatørnivå og en glad låtskriver.
Pappa ble jeg for første gang i november 2008 og storkoser meg med det.

For meg er allsidighet viktig og derfor har jeg en sterk tanke og mening om at vi mennesker - også du - er så mye mye mer.

Når jeg skriver at du er så mye mye mer, tenker jeg at i deg har du mange krefter og evner som du i dag ikke er klar over at du har. Du bruker sikkert heller ikke alle de talentene du vet du har heller.

Dette er en påstand fra meg - ... er det riktig?
Kanskje, kanskje ikke.

Videre tenker jeg - utfra min egen livserfaring - at aksept er utrolig viktig. Det å arbeide med å akseptere flere og flere sider av meg selv har hatt en veldig stor betydning i livet mitt.

Hvem er så jeg og hva er viktig for meg å jobbe med som gestaltterapeut?
Jeg har erfaring fra mye forskjellig.
Noe av det jeg fokuserer på som gestaltterapeut er:

* allsidighet
* aksept
* kreativitet
* musikk
* sang
* trommer
* rytme
* bevegelse
* kropps språk
* dans

Utover dette har jeg en del erfaring med:

* å finne egne uttrykk
* å finne en egen retning i livet
* å jobbe med sinne og frustrasjon
* å jobbe med avhengigheter

Hva er dine behov her i livet?
For deg selv og sammen med andre.

Vet du hva dine behov er?

HVA ER ET GODT LIV FOR DEG AKKURAT NÅ?