søndag 20. mai 2007

8 PUNKTER OM GESTALTTERAPI

De 8 punktene:

I gestaltterapi kan du oppleve:

* å bevege deg mot en større oppmerksomhet og forståelse av deg selv, din kropp,
dine følelser og ditt miljø.

* å lære å ta eierskap for dine erfaringer istedenfor å projisere (legge) dem over på
andre.

* å lære å bli oppmerksom på dine behov og å utvikle ferdigheter til å tilfredsstille deg
selv uten å tråkke på andre.

* å bevege deg mot en mer helhetlig kontakt med dine sanser, lære å lukte, smake,
berøre, høre og se, å omfavne og beskytte alle deler av deg.

* å bevege deg mot din egen kraft og evnen til å støtte deg selv, i motsetning til å klage
eller legge skylden på andre for å få støtte fra miljøet rundt deg.

* å bli følsom overfor omgivelsene, samtidig som du har en beskyttelse for
situasjoner som potensiellt kan bli ødeleggende for deg.

* å lære å være ansvarlig for dine handlinger og konsekvensene som følge av det.

* å føle deg komfortabel med din oppmerksomhet rundt ditt fantasiliv og dets
uttrykk.

(oversatt fra Joseph Zinker, Creative Process in Gestalt Therapy, 1977, s. 96-97)

tirsdag 6. mars 2007

HVA ER GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en form for psykoterapi der terapeuten møter klienten der han/hun er akkurat nå.
I et aktivt samarbeid mellom terapeut og klient finner klienten ut av å forholde seg til verden, det være seg kjæreste, venner, familie, samfunnet, naturen osv., på en realistisk måte, dvs. i samsvar med sine ressurser og sine begrensninger.
Målet med gestaltterapi er ikke å finne lykken, velvære eller noe spirituelt, men heller å finne klarhet og kompetanse til å kunne leve livet på godt og vondt (Hanne Hostrup, Gestaltterapi –en indføring i gestaltterapiens grundbegreber – 1999)
Les mer om gestalt under linker :-)