lørdag 24. januar 2015

AVHENGIGHET

Avhengighet er ofte et negativt ladet ord. Er du avhengig av noe har du ikke kontroll over din egen vilje - tenker mange.
Hvordan henger dette sammen da? Hva er vilje - og hvordan kan jeg bli bedre kjent med den?
Kan avhengighet også styres av annet enn vilje - og i så fall av hva?
Kan du styre din avhengighet - og vil du styre den?
Er det positive sider ved en avhengighet og hvordan får jeg kontakt med den siden av avhengigheten?

Vil du jobbe med avhengigheter er det på tide å brette opp ermene - dette er ikke en søndagstur i parken. Dette er hardt arbeide og det finnes ingen raske løsninger.
Du kan bestemme deg for å jobbe med dine avhengigheter og bare det er veldig bra og utfra denne jobben kan resultatene komme - hvis du er standhaftig og utholdende. Dette kan vi jobbe med sammen - for terapi er også et samarbeid - som kan gi frukter.

Hva er din avhengighet og er du villig til å konfrontere den?

Jeg har bred erfaring med avhengigheter generelt - ungdommer med rusproblematikk og sosiale utfordringer i Norge og Danmark - utdannelse av bistandsarbeidere i USA - prosjektledelse i Angola og Brasil - barn med autisme i Norge mm