onsdag 4. november 2009

Gestaltterapi - Samtaleterapi - sitter man bare og snakker da eller?

Gestaltterapi - Samtaleterapi er IKKE bare samtale mellom klient og terapeut.

Gestaltterapi er psykoterapi eller helhetsterapi som jeg liker å kalle det. Helhet fordi i gestaltterapi tenker vi at HELE deg henger sammen.

Hodet henger sammen med resten av kroppen og du er avhengig av at det er et godt samarbeide mellom alle deler av deg.
Når dette samarbeidet ikke alltid går som du ønsker - ja da trenger du kanskje å ta en tur til en gestaltterapeut.

Sammen med terapeuten arbeides det med at du kan oppnå et høyere potensiale. Samtale er én av metodene i gestaltterapi, praktiske øvelser er en annen.

Mye er mulig i gestaltterapi - hvis du er åpen for det. Noen ganger "løsner" det skikkelig, mens andre ganger kan det være tungt og enda tyngre enn det var for deg i utgangspunktet.

Det er viktig å være tålmodig i en terapisituasjon - da terapi som regel ikke fungerer som en øyeblikkelig "lykkepille".

Gestaltterapi fokuserer mye på - Lev Livet Her og Nå - aksepter situasjonen din som den er akkurat nå og spør deg selv hva DU kan gjøre for å få et så godt liv som mulig.

Så er gestaltterapi også så mye mye mer.

VELKOMMEN :-)