fredag 28. august 2009

Orienteringsløper ...

På en måte er vi alle orienteringsløpere - tenker jeg.

Se for deg en skog - du står midt i den - det er første gang du går tur i akkurat denne skogen - du er forvirret - du har mistet kartet - hvordan finner du veien fram ... eller tilbake - klarer du å finne en ny sti/retning for å finne veien videre og gjennom skogen?

Når du står midt i skogen kan du jo ikke bare gå rundt, du blir nødt til å gå gjennom skogen for å komme ut av den. Det er det samme med problemer du støter på i livet ditt. Du kan ikke bare gå rundt problemene - du må komme deg igjennom dem - tenker jeg. Prøver du å gå rundt problemene kommer de ofte tilbake med større styrke enn tidligere. Dette er MIN erfaring - hva med din?
Kanskje hadde det vært lettere med et kart og en GPS?

Gestaltterapi er som et kart - et kart med en oversikt over terrenget - en oversikt over livet ditt. Hvis du i tillegg forestiller deg gestaltterapi som en GPS som hele tiden vet hvor du er i terrenget, ja da kan du jobbe med å komme videre. Kan din GPS ikke stadfeste akkurat hvor du er akkurat nå, så søker den etter signaler for å finne posisjonen din igjen. Sånn er det også med gestaltterapi, et samarbeide mellom terapeut og klient - en søken etter "hvor er jeg akkurat nå - AKKURAT NÅ?" Når posisjonen er stadfestet kan kartet tas i bruk og selve arbeidet komme videre.

Jeg vet hvordan kartet brukes og jeg har en GPS - alt dette er ikke mulig for meg alene - KUN sammen med deg som klient.

Har du lyst til å bli en orienteringsløper sammen med meg?

Ring 93 44 26 77 for å bestille time.

Ingen ventetid - ingen rekvisisjon/henvisning fra lege er nødvendig - ledig kapasitet mandag formiddag, onsdag morgen og fredag på dagtid.

VELKOMMEN :-)